Phú Điện cung cấp 2 phương thức thanh toán như sau:

  1. Đến mua hàng trực tiếp. Thanh toán trực tiếp cho kế toán hoặc nhân viên kinh doanh.
  2. Giao hàng tận nơi: Khách hàng có thể đặt hàng và cung cấp đầy đủ thông tin cho bộ phận kinh doanh. Sau khi xác nhận đơn hàng & thanh toán công ty sẽ chuyển hàng đến tận nơi theo địa chỉ khách hàng cung cấp.